Shfaqja e filmit 'Faji është i qiellit' dhe debat mbi mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna në familje

Më 4 Dhjetor 2017, Qendra e Informimit e BE-së në Vlorë në bashkëpunim me Ambasadën e Vendeve të Ulta organizoi shfaqjen e filmit “Faji është i qiellit” i autores shqiptare Ajola Daja në kuadër të Festivalit të Filmit “Movies that Matter” për të festuar Ditën Ndërkombtare të Fëmijëve (20 nëntor) dhe Ditën e të Drejtave të Njeriut (10 dhjetor).

Filmi, i cili i kushtohet dhunës në familje dhe pasojave që shkakton ajo në mirëqënien e fëmijëve në Shqipëri u pasua nga një debat mes fëmijëve, studentëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe prindërve.

Përfaqësuesit e OJQ-së lokale "Vatra" kontribuan në debat dhe ndanë përvojën e tyre në adresimin e kësaj çështjeje.

Kishte një interes të madh nga të gjithë, pasi më shumë se 80 pjesëmarrës u paraqitën në ambientet e Vlorës në BE. Për shkak të pranisë së tillë të madhe pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe dhe filmi u shfaq dy herë. Diskutimi u përqendrua kryesisht në rolin në rritje të të gjithë shoqërisë për rritjen e ndërgjegjësimit publik rreth reduktimit të dhunës në familje dhe formave të tjera të dhunës në shkollë, në vendin e punës etj.

"Të gjitha format e dhunës në familje shkaktojnë trauma në jetën e fëmijëve dhe prekin shëndetin e tyre mendor. Prandaj është e rëndësishme të ngriheni dhe ndërgjegjësohemi kundër çdo forme të dhunës në çdo vend që ndodh", theksoi znj. Entela Avdulaj nga OJQ" Vatra ". Në anën tjetër, znj. Malvina Mejdiaj, konsulente ligjore u shpjegoi studentëve raste të ndryshme të "urdhrave të mbrojtjes" të lëshuara nga gjykata civile në rastet e dhunës në familje.

Kalendari
i Aktiviteteve

Kanali Youtube i
Delegacionit të BE-së

Startup Albania 2017
Shiko videot e tjera në Youtube!

Postimet tona
në Twitter