Ekipi i EUIN

Znj. Miriam NEZIRI ANGONI
Drejtuese Projekti
Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian
Tiranë-Shkodër-Vlorë
M +355 68 20 89 408
miriam.angoni[at]euin.al

Znj. Matilda DURI
Menaxhere për Eventet dhe Marrëdhëniet me Publikun
Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian 
Tirana
M +355 69 40 41 721
matilda.duri[at]euin.al

Znj. Shehiada PIRANIQI
Oficere për Informimin me Publikun
Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian
Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian Shkodër
M +355 68 20 89 406
shehiada.piraniqi[at]euin.al

Z. Robert MURATAJ
Oficer për Informimin me Publikun
Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian
Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian Vlorë
M +355 68 20 89 405
robert.murataj[at]euin.al

Kalendari
i Aktiviteteve

Kanali Youtube i
Delegacionit të BE-së

Startup Albania 2017
Shiko videot e tjera në Youtube!

Postimet tona
në Twitter