Aktivitete mbi Çështje të BE-së

Një nga shërbimet kryesore të ofruara nga Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian është përcjellja e informacionit përmes organizimit të seminareve, konferencave dhe trajnimeve, të cilat synojnë të rrisin kuptimin e publikut të gjerë mbi procesin e integrimit dhe Bashkimit Evropian. Aktivitetet tona kryesisht me të rinjtë, synojnë ti afrojnë ata me Evropën dhe të kuptojnë më mirë punën e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Përveç kësaj, gjatë këtij viti do të organizohen nga Rrjeti i Informimit të BE-së aktivitete të tjera që përfshijnë: tryeza të rrumbullakta, workshope, sesione informuese, konkurse dhe shkolla verore.

Ambjentet e Qendrave të Informimit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Shkodër e Vlorë janë në dispozicion për evente të ndryshme për projekte të financuara nga BE – ja, Ambasadat/ Konsullatat e Shteteve Anëtare dhe për OJF-të e qytetit.

Kalendari
i Aktiviteteve

E Premte , 15 Dhjetor 2017 - 11:00

Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian Vlorë – EU Information Centre

“Respekto të drejtat e mia” ekspozitë me vizatime tëfëmijëve të shkollave 9-vjeçare ceremonia përmbyllëse

Shiko aktivitete të tjera

Kanali Youtube i
Delegacionit të BE-së

Startup Albania 2017
Shiko videot e tjera në Youtube!

Postimet tona
në Twitter